SlowmoTech vil starte opp våren 2019 og vil markedsføre høyhastighets kameraer fra verdens ledende produsenter i Norge og i Norden.

Bak SlowmoTech står Geir I. Holme (tlf 95 75 08 83) som har mange års erfaring i bransjen.

SlowmoTech launches spring 2019, and will marketing high-speed and thermal cameraes from world leading manufacturers.

The owner of SlowmoTech is Mr. Geir I. Holme, whom for many years - successfully has sold these cameras in the Nordic region.